Detaliile Bunului:
Suprafata:
8.714,30 mp
Suprafata construita:
1068 mp
Nr Cladiri:
3
Nr grupuri sanitare:
Nespecificat
Nr incaperi:
Nespecificat
Nr garaje:
Nespecificat
Inaltime spatiu:
Nespecificat


Informatii Suplimentare:

Subscrisa AQUASALA S.R.L., cu sediul social în localitatea Bobâlna, str. Principală nr. 1, jud. Cluj, nr. de ordine în Registrul Comerțului J12/1712/2002, CUI 14871292, prin lichidator judiciar DDG INSOLVENCY SPRL, cu sediul în loc. Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 128, jud. Cluj, telefon 0748-888.132, fax. 0364-112063, cod fiscal 27987796, număr înregistrare U.N.P.I.R RFO II – 0522, număr matricol 2A0522, reprezentată legal prin asociat Godorogea Daniel Lucian, desemnat în această calitate prin sentința comercială pronunțată la data de 26.09.2011 în dosarul cu nr. 1774/1285/2011, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj – în faliment, in bankruptcy, en faillite, organizează vânzarea în bloc prin negociere directă a activelor societății debitoare, situate în comuna Bobâlna, jud. Cluj, constând în:  teren având suprafaţă totală de 8.714,30 mp, imobil înscris în CF 50085 al localităţii Bobâlna, nr. topografic 520/1;  fabrică de prelucrare a laptelui, construcție ridicată în perioada 2000-2001 în regim de P+E, cu suprafața de 1068 mp. Imobilul este dotat cu sistem de încălzire prin centrală termică, canalizare, apă curentă, sistem de iluminat, precum şi instalaţie de încălzire a apei potabile.  atelier mecanic şi magazii, având fundaţii din beton, zidărie din cărămidă și două constructii anexe, respectiv rampă auto şi fosă septică cu o suprafaţă totală de 480 mp;  bunuri mobile constând în utilaje care fac parte din linia de prelucrare a laptelui;  autoutilitarele Iveco Daily, Iveco şi Ford Transit. Prețul de pornire este de 70.000 euro+TVA, cuantumul pasului de supraofertare este de 1.000 euro, supraofertele putând fi depuse cel târziu până la data de 19.05.2014 la sediul lichidatorului judiciar. La încheierea contractului de vânzare-cumpărare se va plăti un avans în cuantum de 12.000 euro+TVA, iar diferența de preț se va achita în patru tranșe trimestriale egale. Plata va fi făcută în lei, la cursul BNR din ziua plății. În situația unor oferte egale ca preț, diferența o va face lichidatorul judciar în funcție de modul de plată, având prioritate ofertele care nu vizează eșalonarea prețului. Ȋn situaţia unor oferte egale ca preţ şi condiţii de plată, se vor ȋnştiinţa ofertanţii pentru a depune oferte ȋmbunătăţite. Negocierile vor avea loc la sediul DDG INSOLVENCY SPRL din Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 128, jud. Cluj. Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 0748-888132.
#5737 - Vand fabrica de prelucrare a laptelui
Tip: Vanzare Directa
Locatia bunului: Bobâlna , Cluj
Pret de vanzare: 70000 EUR fara TVA
Pret evaluat: Nespecificat
Vanzator: DDG Insolvency
Adresa vanzator: Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 128, jud. Cluj , Cluj
 
 
Telefon Fix: 0364112063
Fax: 0364112063
Mobil: 0748-888132